Arbeidsvoorwaarden

Als medewerker van Zorgstroom mag je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer. Op dit deel van de website geven we je meer informatie over onze belangrijkste arbeidsvoorwaarden.

CAO

Voor medewerkers van Zorgstroom is er een CAO van toepassing. Voor de meeste medewerkers is dat de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg . Een kleine groep medewerkers valt onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. In de CAO zijn onder andere geregeld: salaris, vakantie, eindejaarsuitkering, reiskosten, toeslag voor onregelmatige werktijden en vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten.

Combinatie werk en privé

Een goede balans tussen werk en privé is belangrijk om je werk goed te kunnen doen. Bij een fulltime dienstverband werk je gemiddeld 36 uur per week. Meestal is het wel mogelijk om parttime te werken. In overleg tussen jou en je leidinggevende wordt gekeken naar wat het beste bij jou situatie past. Ook de werktijden zijn meestal bespreekbaar, hoewel er bij roosters in de directe zorgverlening natuurlijk randvoorwaarden zijn. Flexibele werktijden en dienstverbanden zijn kenmerkend voor Zorgstroom, maar daarvoor verwachten wij ook flexibiliteit van onze medewerkers.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

Ieder mens is anders en we hebben verschillende wensen en behoeften. Dat geldt ook voor arbeidsvoorwaarden. In het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden kan je onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uitruilen tegen andere onderdelen. Klik hier voor meer informatie over het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden.

Pensioen

Als je bij Zorgstroom werkt bouw je pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Niet alleen ouderdomspensioen, maar ook nabestaandenpensioen en invaliditeitspensioen. Op http://www.pfzw.nl/  vind je hierover meer informatie.

Zorgverzekering

Zorgstroom heeft met CZ Actief in Gezondheid afspraken gemaakt over een collectieve korting voor medewerkers en vrijwilligers. Zo krijg je 8% korting op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen. Kies je voor een collectieve zorgverzekering bij CZ en sluit je daarnaast een reisverzekering af? Dan krijg je daarop een korting van 20%.

Onder voorwaarden kunnen medewerkers een collectieve zorgverzekering bij IZZ afsluiten en een werkgeversbijdrage krijgen voor de Basisaanvullende regeling. IZZ is een speciale zorgverzekeraar voor medewerkers in de gezondheidszorg.

Korting Centraal Beheer

Als medewerker van Zorgstroom kan je met korting een aantal verzekeringen afsluiten bij Centraal Beheer Achmea. Bij indiensttreding krijg je een informatiepakket over de kortingen.