Hospice Het Clarahofje

Goes

 

Het hospice wil een thuis bieden aan mensen in de laatste fase van hun leven. De zorg in hospice Het Clarahofje, verleend door professionele medewerkers, is gericht op het voorkomen en verlichten van lichamelijk en geestelijk lijden. Daarnaast is er aandacht voor de verwerking en beleving van het ziek zijn. Ook de naasten van de bewoners kunnen rekenen op medeleven en betrokkenheid.

Uitgangspunt voor de zorg in Het Clarahofje is dat de bewoners zoveel mogelijk zelf de regie houden en bepalen op welke wijze en onder welke condities zij zorg ontvangen.

Om hierin keuzes te kunnen maken, kunnen zij rekenen op toegankelijke informatie.

De sfeer in het hospice is huiselijk en gastvrij, rustig en warm. De privacy van de bewoners wordt optimaal gerespecteerd. Hierdoor ontstaat er ruimte voor hen en hun naasten om tot zichzelf en tot elkaar te komen, het leven naar eigen behoefte in te vullen en het op een goede en waardige manier af te kunnen ronden.