Privacystatement

Het doel van de site WerkenbijZorgstroom is om het wervingsproces voor de werkgever te vereenvoudigen en een doeltreffende evaluatie van, en communicatie met kandidaten mogelijk te maken. Bij het gebruik van InSite ontvangt Zorgstroom persoonsgegevens van kandidaten. Deze verwerkt Zorgstroom in het kader van een evaluatie van hun competenties en talenten om hun geschiktheid voor de openstaande functie te bepalen.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de kandidaat. Deze stemt tijdens het sollicitatieproces in met de verwerking en bepaalt welke persoonsgegevens hij/zij aan Zorgstroom wenst te verstrekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de uploadfunctionaliteit. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de kandidaat het recht heeft deze toestemming op elk gewenst ogenblik in te trekken.

Zorgstroom is de verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten. Alle vragen inzake de privacy van kandidaten kunnen direct aan Zorgstroom worden voorgelegd via: p&o@zorgstroom.nl. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het ondersteunen van een effectief en efficiënt proces omtrent de werving, selectie en aanstelling van kandidaten.

De site WerkenbijZorgstroom is een service die door 10uur is ontwikkeld en wordt onderhouden door Zorgstroom in samenwerking met 10uur, Delta HR en Payroll en Afas. Deze onderaannemers hebben voor hun bijdrage mogelijk toegang tot de persoonsgegevens van kandidaten. Daarom heeft Zorgstroom met deze onderaannemers overeenkomsten gesloten, om de privacy van gegevens van kandidaten te waarborgen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving (de GDPR, die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is). Persoonsgegevens van kandidaten worden tijdens het wervings- selectie- en aanstellingsproces binnen InSite verwerkt voor zover dit nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Kandidaten kunnen op elk moment contact opnemen met Zorgstroom om hun recht uit te oefenen op inzage, rectificatie of wissen van hun persoonsgegevens. Kandidaten kunnen bij Zorgstroom tevens om beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens vragen, of bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en/of het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Daarnaast hebben kandidaten het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens door Zorgstroom.

Zorgstroom bewaart de gegevens van kandidaten tijdens en na de wervings- en selectie- en aanstellingsprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van kandidaten maximaal 4 weken bewaard, tenzij de kandidaat bericht ontvangt dat de door hem/haar verstrekte gegevens aan Zorgstroom maximaal 1 jaar in portefeuille worden gehouden voor toekomstige vacatures. Nadat de periode waarin de gegevens van de kandidaat worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Zorgstroom verwijderd.