Team 't Zand

Middelburg

 

Team ’t Zand is een wijkgericht, zelfsturend team binnen de wijk ‘t Zand en Stromenwijk.

Als team zijn wij herkenbaar en dichtbij in de wijk. Wij kiezen als team voor een persoonlijke benadering, met volle aandacht voor onze klanten en verlenen zorg aangepast aan de behoeften van onze klant. Dit houdt ook in dat waar mogelijk wij de zelfredzaamheid van onze klanten vergroten.

Wederzijds vertrouwen is uitgangspunt in ons werk.

Wij zijn een deskundig team en zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de zorg en van de persoonlijke situatie van de klant. Dit doen wij door als team kritisch naar elkaar te kijken en elkaar, indien nodig, op zaken aan te spreken.